انتخاب زبان
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

تاريخ هاي مهم

مهلت دريافت مقاله کامل:
15 آذر 94 30 آذر 94
15 دي 94

اعلام نتايج پذيرش مقالات:
10 بهمن 94
17 بهمن 94

مهلت دريافت نسخه نهايي مقالات و ثبت نام:
14 بهمن 94

25 بهمن 94
1 اسفند 94

مهلت ثبت نام در کارگاه ها:
5 اسفند 94


حاميان
   

دکتر رضا قاضي (فردوسي مشهد)

دکتر حبيب رجبي مشهدي (فردوسي مشهد)

دکتر محمدحسين جاويدي دشت بياض (فردوسي مشهد)

دکتر جواد ساده(فردوسي مشهد)

دکتر محمد منفرد (فردوسي مشهد)

دکتر مجيد علومي بايگي (فردوسي مشهد)

دکتر جعفر عبادي (فردوسي مشهد)

 دکتر حسين ابوترابي زارچي (فردوسي مشهد)

دکتر سيد کمال حسيني ثاني (فردوسي مشهد)

دکتر بهنام معتکف ايماني(فردوسي مشهد)

دکتر احد ضابط (فردوسي مشهد)

دکتر محمد ميمندي نژاد (فردوسي مشهد)

دکتر علي کريم پور(فردوسي مشهد)

دکتر علي پيروي (فردوسي مشهد)

دکتر مجتبي جودکي (فردوسي مشهد)

دکتر شاهرخ فرهنگي (دانشگاه تهران)

دکتر صادق واعظ زاده (دانشگاه تهران)

دکتر محمود فتوحي فيروزآباد (دانشگاه شريف)

دکتر مهدي معلم (صنعتي اصفهان)

دکتر ابوالفضل واحدي (علم و صنعت)

دکتر سيد محمد شهرتاش (علم و صنعت)

دکتر گئورگ قره پتيان (اميرکبير)

دکتر رحمت ا... هوشمند (اصفهان)

دکتر ابراهيم فرجاه (شيراز)

دکتر عليرضا خياطيان (شيراز)

دکتر محمود جورابيان (چمران)

دکتر سيد حسين حسيني (تبريز)

دکتر مهرداد ستايش نظر (شهيد بهشتي)

دکتر زندي (شهيد بهشتي)

دکتر سيد محمد صادق زاده (شاهد)

دکتر محسن پارسامقدم (تربيت مدرس)

دکتر محمودرضا حقي فام (تربيت مدرس)

دکتر حسين سيفي (تربيت مدرس)

دکتر مصطفي محمديان (تربيت مدرس)

دکتر اعلمي (امام حسين ع)

دكتر حميدرضا نجفي (دانشگاه بيرجند)

دكتر محمود عباديان (دانشگاه بيرجند)

دكتر حميد فلقي (دانشگاه بيرجند)

دكتر رضا شريعتي نسب (دانشگاه بيرجند)

دكتر محمدعلي شمسي نژاد (دانشگاه بيرجند)

دكتر مريم رمضاني (دانشگاه بيرجند)


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.


  تعداد بازدید کنندگان :135696
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.