انتخاب زبان
تا شروع کنفرانس
second
minute
hour
Day

تاريخ هاي مهم

مهلت دريافت مقاله کامل:
15 آذر 94 30 آذر 94
15 دي 94

اعلام نتايج پذيرش مقالات:
10 بهمن 94
17 بهمن 94

مهلت دريافت نسخه نهايي مقالات و ثبت نام:
14 بهمن 94

25 بهمن 94
1 اسفند 94

مهلت ثبت نام در کارگاه ها:
5 اسفند 94


حاميان
   

کميته اجرايي

رئيس کنفرانس: دکتر حبيب رجبي مشهدي
دبير کنفرانس: دکتر محمد حسين جاويدي دشت بياض
دبير کميته اجرايي: دکتر حسين ابوترابي زارچي و
دكتر مجيد علومي بايگي
دبير کميته علمي: دکتر رضا قاضي
مسئول کميته انتشارات: دکتر علي کريم پور
مسئول کميته ارتباط با صنعت و کارگاه ها: دکتر سيد کمال حسيني ثاني
مسئول کميته انفورماتيک: دکتر محمد منفرد
مسئول کميته دانشجويي: دکتر جعفر عبادي
مسئول کميته روابط بين الملل: دکتر علي پيروي
مسئول کميته مالي: دکتر جواد ساده
مسئول کميته برگزاري نمايشگاه:
دكتر مجيد علومي بايگي
دبيرخانه دائمي کنفرانس: دکتر محمدرضا آقاابراهيمي


ورود به سيستم
 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟

 آيا کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد؟

 کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید.


  تعداد بازدید کنندگان :134846
©2015 Ferdowsi University of Mashhad.